Postupak reklamacije

Pri postupku reklamacije potrebno je priložiti: kupljeni proizvod, fiskalni račun ili drugi dokaz o uplati (slip, izvod iz banke i sl.), kao i uredno popunjen reklamacioni list.
Zahtev za reklamaciju kupac podnosi za prodajnim pultom u radnji gde je artikal kupljen. Lice ovlašćeno za prijem reklamacije je prodavac u maloprodajnom objektu.
Prodavac je dužan da izda pismenu potvrdu, ili da elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije.
Prodavac je dužan da u roku od 8 (osam) dana odgovori kupcu na izjavljenu reklamaciju.
Prodavac je dužan da u roku od 15 (petnaest) dana od prijema reklamacije reši reklamacioni postupak.