Korpa

Uputstvo za registraciju

Uputstvo za registraciju

Korisnik bira da li će kreirati nalog, ili ukoliko već poseduje nalog, može da se prijavi unosom pristupnih podataka (korisničko ime i lozinka).

Uputstvo za registraciju

Registracija je jednostavna, korisnik definiše korisničko ime, unosi ispravnu e-mail adresu i definiše lozinku. Preporuka je da lozinka bude kombinacija malih i velikih slova i brojeva.

NAPOMENA: Korišćenje generičnih lozinki (npr. ime123, korisnickoime123 i slično) se ne preporučuje.
Nakon registracije korisnik dobija mejl o uspešnoj registraciji i može pristupiti Balašević online šopu.
Uputstvo za registraciju

Podaci koje je korisnik uneo pri registraciji koristi svaki put kada pristupa Balašević online šopu i obavlja kupovinu/rezervaciju.

Pretraga