Reklamacije

Ukoliko ste robu kupili u maloprodajnom objektu a imate primedbe, žalbe, prigovore i slično, u svakom trenutku možete nam se obratiti na email adresu: office@balasevic.rs

Ukoliko ste robu kupili u online prodavnici, prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj 011/ 2662-121.  U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, nas kontaktirate na mail: office@balasevic.rs ili na telefon 011/2662-121.

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da nas kontaktirate na mail: office@balasevic.rs ili na telefon 011/2662-121.

Molimo Vas da pripremite sledeće podatke:

  • Broj Vašeg računa-otpremnice
  • Šifru artikla i veličinu koju želite da reklamirate
  • Opis problema koji imate

Tražene podatke možete dostaviti na mail: office@balasevic.rs ili na telefon 011/2662-121.

U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronskim, odgovorićemo Vam na izjavljenu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka podnošenja iste.

– Zvaničan Pravilnikom o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodavnice možete pronaći ovde.

– Reklamacioni list možete preuzeti ovde.

Potrošač je svojim potpisom na Reklamacionom listu potvrdio da je dobrovoljno dao pristanak u vezi reklamacionog postupka i da ovlašćuje prodavca da može obrađivati date podatke u cilju formiranja evidencije o primljenim reklamacijama koja se vodi u skladu sa članom 55. stav 6. Zakona o zaštiti potrošača i da neophodne podatke može objaviti/obelodaniti samo na zahtev ovlašćenih lica nadležnih državnih organa, odnosno prodavac se obavezuje da dobijene i prikupljene podatke neće učiniti dostupnim neovlašćenim licima. Potrošač svojom slobodnom i ozbiljnom voljom izjavljuje da je svestan i da prihvata otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa članom 51. Zakona. U slučaju kada je reklamacija odbijena kao neosnovana, potrošač ima mogućnost vansudskog rešavanja spora pred nadležnim telima za vansudsko rešavanje spora, a u skladu sa članom 55. stav 12. i čl. 149. do 169. Zakona o zaštiti potrošača „Sl. glasnik RS“, br 88/2021.

U slučaju vraćanja robe kupcu koji je prethodno robu platio kuriru tj. pouzećem, troškove vraćanja robe ne snosi MK Balašević, već trošak pada na teret kupca.